Abonament RODO

Wsparcie i bezpieczeństwo przez cały rok

Opis usług

Audyt lokalizacji – weryfikacja aktualnego stanu zgodności z RODO oraz bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych wraz z raportem oraz planem działań zmniejszających ryzyko dla przetwarzania danych osobowych  (do 7h)

Analiza ryzyka dla bezpieczeństwa danych osobowych – zgodnie z wytycznymi RODO administrator powinien oceniać ryzyko, które nieustannie podlega zmianom. 

Szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa oraz wymogów RODO – Niezbędny element zabezpieczenia osobowego – 60 minut (max. 3 serie na dzień)

Doradztwo zdalne Radcy Prawnego: 

 • opinie w zakresie ochrony danych osobowych, 
 • przygotowanie oraz analiza prawna umów powierzenia
 • przygotowanie klauzul informacyjnych, 
 • audyt i weryfikacja dokumentacji

Doradztwo zdalne specjalisty ds. Ochrony danych:

 • konsultacje via e-mail, 
 • przygotowanie dodatkowych procedur, 
 • aktualizacja procedur, 
 • analiza ryzyka, 
 • weryfikacja zapisów w rejestrach (RCPD RKP),
 • badanie przesłanek do zawarcia umowy powierzenia,
 • wstępna analiza dokumentacji
 • doradztwo w zakresie realizacji wniosków osób 
 • doradztwo w zakresie incydentów

Wizyta specjalisty w lokalizacji (konsultacje lub szkolenie)  – Powyżej odległości 50 km od kancelarii w (Kórniku) zostaje doliczony koszt dojazdu – 0,84 zł za km.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.