OFERTA

Ogólny zakres

Audyty

 • Kompaktowy audyt i wdrożenie RODO
 • Audyt i poprawki stanu po wdrożeniach „budżetowych”
 • Weryfikacja wykonywanej pracy i sprawdzenie wiedzy Inspektora Ochrony Danych
 • Analiza klauzul informacyjnych oraz klauzul zgody
 • Analiza prawna umów powierzenia
 • Audyt i weryfikacja dokumentacji kadrowej
 • Audyt i weryfikacja dokumentacji ochrony danych osobowych
 • Audyt lokalizacji przetwarzania danych
  • Badanie zabezpieczeń i podatności
  • Wywiad z pracownikami

Analiza ryzyka

 • Analiza ryzyka ogólna dotycząca procesów przetwarzania
 • Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w systemie/lokalizacji (oparta na aktywach)
 • Rozbudowana analiza ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych w systemie/lokalizacji z rozróżnieniem wagi poszczególnych rodzajów danych.
 • Analiza ryzyka danych zgodna z ustawą o informacji niejawnej

Outsourcing Inspektora Ochrony Danych (IOD)

 • Pełnienie funkcji zgodnie z rozporządzeniem – więcej tutaj.

Doradztwo specjalisty ds. Ochrony Danych Osobowych

 • Pomoc przy incydentach i naruszeniach
 • Pomoc przy realizacji wniosków praw osób
 • Przygotowywanie procedur bezpieczeństwa
 • Badanie przesłanek do zawarcia umowy powierzenia

Szkolenia

 • Szkolenia otwarte
 • Szkolenia u klienta
 • Konsultacje

Więcej informacji tutaj.

Abonament

Stały monitoring i utrzymanie ciągłości działania. Więcej informacji tutaj.

Audyt i wdrożenie RODO

Nasza oferta obejmuje pomoc w przygotowaniu podmiotu w zakresie ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r RODO (GDRP).

Kompleksowy Audyt
 • Identyfikacja przetwarzanych danych (cel, zakres, adekwatność, podstawa prawna)
 • Badanie spełnienia obowiązku informacyjnego
 • Analiza i weryfikacja istniejących dokumentów, zgodnie z listą dokumentów przekazanych do audytu
 • Oględziny (kontrola w miejscu) obszarów przetwarzania danych osobowych i stanowisk pod kątem zabezpieczeń
 • Sprawdzenie zabezpieczeń organizacyjnych, fizycznych informatycznych oraz osobowych
 • Zebranie informacji niezbędnych do wdrożenia RODO
 • Sprawozdanie z przeprowadzonej kontroli i ocena stanu faktycznego związanego z realizacją wymagań proceduralno-prawnych z zakresu ochrony danych osobowych
 • Audyt powdrożeniowy w wymaganych obszarach

 

Kompleksowe Wdrożenie
 • Przygotowanie Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych
 • Inwentaryzacja danych – przygotowanie wykazu zbiorów
 • Przygotowanie klauzul informacyjnych
 • Przygotowanie ewidencji osób upoważnionych
 • Analiza ryzyka/ocena skutków dla wybranych zbiorów danych osobowych, propozycja środków w celu zmniejszenia ryzyka
 • Opracowanie instrukcji postępowania z incydentami
 • Opracowanie Regulaminu Ochrony Danych Osobowych
 • Szkolenie pracowników z zasad ochrony danych osobowych
 • Przygotowanie rejestru czynności przetwarzania
 • Opracowanie planu audytów
 • Przygotowanie procedury przywrócenia danych osobowych w razie incydentu
 • Przygotowanie wykazu zabezpieczeń
Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych

Szkolenie personelu jest integralną częścią procesu wdrożenia, a także wymaganą czynnością zwiększającą poziom zabezpieczenia organizacyjnego. Zajęcia (90min) odbywają się grupach do 20 osób. Tematyka dotyczy podstawowych zagadnień dotyczących danych osobowych, zagrożeń i dobrych praktyk minimalizujących ryzyko. Przedstawiane są przykłady incydentów i ich konsekwencji.