Szkolenia z zakresu stosowania RODO

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń, które mają na celu pomoc Państwu w praktycznym stosowaniu Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych!

Szkolenia prowadzone są przez praktyków, przystępnym językiem i w miłej atmosferze. 

Szkolenia w firmie

POZIOM PODSTAWOWY
(DLA PRACOWNIKÓW)

RODO PODSTAWOWE SZKOLENIE

Szkolenie z zakresu stosowania RODO w firmie 

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • pracowników mających na codzień do czynienia z danymi osobowymi
 • pracowników na stanowiskach biurowych
 • pracowników działów: administracji, kadr, marketingu,
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania RODO
 • zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych w Państwa firmie oraz zapobieganie incydentom
 • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie konieczności ochrony danych osobowych
 • pomoc w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z prawem

Szkolenie u klienta

(do 20 osób)

Czas trwania: 6h 

Cena: 1400 zł netto + VAT 

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

POZIOM PODSTAWOWY
(DLA PRACOWNIKÓW)

RODO SZYBKIE PODSTAWOWE SZKOLENIE (90 min)

Szkolenie z zakresu stosowania RODO w firmie 

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • pracowników mających na codzień do czynienia z danymi osobowymi
 • pracowników na stanowiskach biurowych
 • pracowników działów: administracji, kadr, marketingu,
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowych
 • nowych pracowników, którzy dołączyli po okresie wdrażania RODO

Celem szkolenia jest:

 • uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie stosowania RODO
 • zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych w Państwa firmie oraz zapobieganie incydentom
 • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie konieczności ochrony danych osobowych
 • pomoc w przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z prawem

Szkolenie u klienta

(do 30 osób, maks. 4 tury)

Czas trwania: 90 min 

Cena: 1400 zł netto + VAT 

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

ROZSZERZAJĄCE
(DLA PRACOWNIKÓW i NIE TYLKO)

PRZYSTĘPNYM JĘZYKIEM!

BEZPIECZEŃSTWO NA STANOWISKU PRACY

Szkolenie pogłębiające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych

(cyber-zagrożenia, działania celowe i ataki, psychomanipulacje, wyłudzenia danych przez telefon, dobór zabezpieczeń i metody ochrony)

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • pracowników na stanowiskach biurowych oraz komputerowych, którzy posiadają podstawową wiedzę w zakresie RODO
 • pracowników korzystających z urządzeń mobilnych (smartfony, tablety, laptopy)
 • pracowników sekretariatów, recepcji, działu kadr, obsługa telefoniczna
 • pracowników przetwarzających dane osobowe zwykłe oraz szczególne (wrażliwe)
 • podmiotów w których doszło do incydentu w zakresie bezpieczeństwa danych

Celem szkolenia jest:

 • poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa danych w zakresie szerszym niż obejmują to standardowe szkolenia z RODO
 • zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzania danych w Państwa firmie oraz zapobieganie incydentom
 • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie konieczności ochrony danych osobowych

Szkolenie u klienta

(do 20 osób)

Czas trwania: 3-4 h

Cena: 1400 zł netto + VAT 

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

ROZSZERZAJĄCE
(DLA PRACOWNIKÓW i NIE TYLKO)

REGULARNIE!

SZKOLENIA CYKLICZNE – FIRMA ZGODNA Z RODO

Elastyczne szkolenia uaktualniające wiedzę z zakresu prawa i bezpieczeństwa danych

(omówienie bierzących problemów firmy, aktualne interpretacje i przepisy prawa, nowe zagrożenia, analiza przypadków, testy)

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • pracowników mających na codzień do czynienia z danymi osobowymi
 • pracowników na stanowiskach biurowych
 • pracowników działów: administracji, kadr, marketingu,
 • wszystkich osób mających dostęp do danych osobowychych
 • podmiotów, które muszą stale dbać o bezpieczeństwo danych i wykazywać zapobieganie incydentom

Celem szkolenia jest:

 • poszerzenie wiedzy o aktualne interpretacje i przepisy prawa oraz utrzymanie zgodności firmy z RODO 
 • utrzymanie bezpieczeństwa danych osobowych – zmniejszanie ryzyka
 • zwiększanie świadomości pracowników w zakresie konieczności ochrony danych osobowych

Szkolenie u klienta

(do 20 osób)

Czas trwania: 60-120 min 

Cena: 1100 zł netto + VAT 

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

OCHRONA ZARZĄDU

KONSULTACJE DLA PREZESA I ZARZĄDU

(odpowiedzialność członków zarządu, monitorowanie i prawa pracowników, dyskretny audyt, incydenty, kultura ochrony danych, zagrożenia: ataki celowe zewnętrzne i celowe działania wewnętrzne, weryfikacja rzetelności firmy informatycznej, audyty procesorów, zarządzanie oparte na ryzyku)

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • prezesów, członków zarządu, dyrektorów
 • podmiotów, które muszą stale dbać o bezpieczeństwo danych i wykazywać zapobieganie incydentom

Celem szkolenia jest:

 • pomoc w działaniu zgodnym z prawem
 • przeciwdziałanie incydentom w zakresie ochrony danych

Szkolenie u klienta

Cena: 1200 zł netto + VAT

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

TEMATYCZNE

NOWE PRAWA OSÓB W RODO

(omówienie praw wynikających z RODO, rozpatrywanie wniosków osób, prowadzenie rejestru wniosków, stosowanie klauzul informacyjnych)

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za ochronę danych w Państwa podmiocie
 • zarządów, działów kadr, osób rekrutujących

Celem szkolenia jest:

 • pomoc w działaniu zgodnym z prawem
 • przeciwdziałanie incydentom w zakresie ochrony danych
 • pomoc w realizacji praw osób, których dane osobowe są przetwarzane

Szkolenie u klienta

(do 10 osób)

Czas trwania: 3 h

Cena: 1200 zł netto + VAT 

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

TEMATYCZNE

KADRY ZGODNE Z RODO

(proces rekrutacyjny, dokumenty rekrutacyjne, akta pracowników zgodne z RODO, kwestionariusz osobowy, zewnętrzna obsługa HR, pośrednictwo zatrudnienia, stosowanie klauzul informacyjnych)

Szkolenie praktyczne adresowane jest do:

 • osób odpowiedzialnych za ochronę danych w Państwa podmiocie
 • zarządów, działów kadr

Celem szkolenia jest:

 • pomoc w działaniu zgodnym z prawem
 • przeciwdziałanie incydentom w zakresie ochrony danych

Szkolenie u klienta

(do 10 osób)

Czas trwania: 3 h

Cena: 1200 zł netto + VAT 

+ koszt dojazdu (0,83 zł/km) 

Wizyta specjalisty w lokalizacji (konsultacje lub szkolenie) – Powyżej odległości 50 km od kancelarii w (Kórniku) zostaje doliczony koszt dojazdu – 0,84 zł za km.
Powyższa propozycja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

l

TRWAJĄ ZAPISY

Sprawdź czy prowadzimy szkolenie w Twojej miejscowości