Rozwój i bezpieczeństwo

Doradzamy jak rozwijać biznes i dbać o ochronę informacji

 

 

Świadczymy usługi w zakresie: audytu na zgodność z RODO, przygotowania dokumentacji RODO, oceny bezpieczeństwa, pomocy utrzymania zgodności z prawem oraz więcej… wdrażamy autorskie metody zwiększające świadomość w zakresie ochrony informacji, a także doradzamy w zakresie tworzenia systemów IT zgodnie z prawem i potrzebami użytkownika końcowego. 

Nie Tylko RODO – Ochrona Informacji na Wszystkich Frontach!

 

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie. Każdy podmiot czy organizacja ma swój niepowtarzalny model działania, określony ład korporacyjny i różną dojrzałość procesów, które staramy się uwzględniać. Minimalizujemy ilość podmiotów, które obsługujemy, aby móc zapewnić odpowiednią jakość usług i uwagę stałym klientom z obszaru dużego ryzyka. Dzięki dużej liczbie przeprowadzonych audytów możemy potwierdzić, że szablonowe podejście czy szybkie wdrożenia RODO, często dają błędne poczucie, że wszystko zostało wykonane jak należy. Proponujemy w zamian model współpracy, który opiera się na długofalowej strategi opartej na ryzyku i stopniowej ewaluacji. Organizacje rozwijające się szczególnie potrzebują stałego wsparcia w zakresie ochrony informacji i zgodności z prawem. Nowych klientów zapraszam do skorzystania z usługi audytu na zgodność z RODO, która jest skutecznym narzędziem do obiektywizacji stanu wdrożenia w Państwa firmie.

Piotr Sowa

Audytor, analityk, trener ochrony danych

Szkolenia

 

z zakresu stosowania RODO

z zakresu e-commerce

z zakresu cyberbezpieczeństwa

z zakresu przeciwdziałania szpiegostwu gospodarczemu i nieuczciwej konkurencji

konsultacje dla zarządów

 

U

Audyty

analiza umów powierzenia danych

weryfikacja dokumentacji

audyt bezpieczeństwa w zakresie organizacji oraz systemów IT

audyt podmiotu przetwarzającego (procesora)

sprawdzenie sklepu internetowego

 

Usługi

Przygotowanie dokumentacji RODO

Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności

Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych

Ocena skutków

Wytyczne dla systemów i aplikacji (privacy by design)

Mapowanie procesów

inne…

 

Audyt na zgodność RODO 

Weryfikacja zgodności firmy z wymogami RODO oraz wymaganiami kontrahentów

Czas 7 godzin, które mogą Państwo wykorzystać w zależności od potrzeby na audyt, szkolenie lub konsultację w Państwa lokalizacji. Dodatkowo 8h pracy zdalnej w zakresie weryfikacji dokumentacji oraz przygotowanie protokołu z audytu.

W ramach oferty otrzymują Państwo:

 • Sprawdzenie dokumentacji ochrony danych
 • Sprawdzenie umów powierzenia danych osobowych
 • Audyt systemów informatycznych na zgodność RODO
 • Konsultacje lub szkolenie
 • Protokół z audytu zawierający rekomendacje oraz wstępną ocenę ryzyka.
 • Możliwość zamówienia oceny ryzyka lub brakujących elementów dokumentacji

Szybki audyt na zgodność z RODO” polecamy firmom, które dokonały wdrożenia i chcą zweryfikować jego stan lub potrzebują konkretnych wskazówek do dalszego działania. Systematyczny audyt minimalizuje ryzyko niezgodności z RODO i przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa biznesu.

W ramach usługi korzystają Państwo z pracy doświadczonego audytora, który przeprowadzi rozmowy z przedstawicielami działów: IT, HR i marketingu. Po zakończeniu usługi otrzymują Państwo konkretne rekomendacje w formie przejrzystego raportu. Szkolenia prowadzone są w sposób zrozumiały i łatwy w odbiorze. Nasza checklista audytowa stanowi efektywne narzędzie, które powstało w oparciu o dziesiątki audytów przeprowadzonych w organizacjach o różnej skali działania, dojrzałości i ładzie korporacyjnym.

Wizyta specjalisty w lokalizacji (konsultacje lub szkolenie) – Powyżej odległości 50 km od kancelarii w (Kórniku) zostaje doliczony koszt dojazdu – 0,84 zł za km.
Powyższa propozycja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

Pomożemy Ci spokojnie dostosować firmę do wymogów RODO.

Dla podmiotów, które nie wdrożyły jeszcze RODO proponujemy kompleksową usługę wdrożenia procedur UE RODO składającą się z nastepujących etapów:

w

1. Audyt - pierwszy krok

Na początku musimy poznać Twoją firmę, aby określić zakres koniecznych działań. Audyt to forma kontroli, która pomoże zdiagnozować czy firma spełnia wymogi RODO.

2. Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych

W oparciu o dane zebrane w ramach audytu otwarcia przeprowadzamy fachową ocenę ryzyka, niezbędną przy zarządzaniu ryzykiem zgodnie z RODO.

3. Dokumentacja i wdrożenie

Pomożemy przygotować Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych, wymaganą dokumentację oraz procedury pomocne w stosowaniu RODO.

4. Szkolenie

Szkolenie dla administracji i pracowników jest nieodłącznym elementem wdrożenia RODO. Dzięki niemu dowiedzą się Państwo jak przetwarzać dane zgodnie z RODO.

Dokładamy starań, aby ochrona danych była rzeczywistym procesem w Państwa organizacji

Bardzo poważnie podchodzimy do audytu, który jest kluczowym elementem całego procesu. Audyt przeprowadza specjalista oraz radca prawny. Analizy ryzyka nie jest dla nas zwykłą tabelką pro-forma, ale narzędziem, która pomaga w obiektywnej ocenie bezpieczeństwa. Wartość dokumentacji nie stanowi ilość stron, ale rzeczywista możliwość stosowania. Szkolenie powinno zachęcać i uświadamiać.

Korzyści dzięki współpracy z nami

  1. Rzeczywiste zwiększenie poziomu ochrony danych osobowych. Minimalizacja ryzyka utraty danych oraz ryzyka ewentualnych roszczeń osób, których dane dotyczą.   
  2. Rozwiązania pro-biznesowe, które nie bedą spowalniały działania Państwa firmy.
  3. Dzięki odpowiedniej metodyce szkoleń budowanie świadomości pracowników i budowanie przekonania do konieczności ochrony danych.
  4. Obiektywna analiza ryzyka dokonana na podstawie doświadczenia w ocenie bezpieczeństwa przeprowadzonej w wielu firmach oraz na podstawie najczęstszych incydentów. 
  5. Audyt dokumentacji wykonany przez radcę prawnego.
  6. Nasza wiedza wykracza zdecydowanie poza obszar ochrony danych, dlatego doradztwo jest dostosowane do rzeczywistości i Państwa możliwości. Unikamy „RODO-absurdów”.   
  7. Pozytywny wpływ na wizerunek i zaufanie do firmy.
Wszystkie rejestry i ewidencje przygotowywane są w wygodnym arkuszu programu Microsoft Excel.

 

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych, Rejestru Kategorii Czynności, Rejestr Incydentów, Rejestr Wniosków Osób, których dane dotyczą, ewidencja osób upoważnionych, ewidencja umów powierzenia danych, ewidencja pomieszczeń, ewidencja urządzeń i programów, harmonogram wykonywania kopii bezpieczeństwa.

Mogą Państwo powierzyć nam pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) / Data Protection Officer (DPO)

Pozostałe nasze usługi

U

Audyt na zgodność z RODO

Audyt jest czynnością zwiększającą bezpieczeństwo, którą warto powtarzać cyklicznie szczególnie po zmianach w prawie, wprowadzaniu nowych technologii i zatrudnieniu nowych pracowników.

Szkolenia pracowników

Regularne szkolenie pracowników w dobie rosnącej liczbie zagrożeń są koniecznym elementem permanentnej ochrony danych osobowych.

Konsultacja prawne

Prawo podlega nieustannym zmianom, zachęcamy do konsultacji. Nasi klienci są na bierząco informowani o zmianach.

Asysta w trakcie Kontroli UODO

Zapowiedziana lub nagła kontrola? Potrzebna wsparcie merytoryczne? Możemy reprezentować Państwa podmiot i pośredniczyć w rozmowie z urzędnikami.
s

Interwencja w związku z incydentem

Po stwierdzeniu naruszenia prawa ochrony danych administrator ma obowiązek poinformować UODO w przeciągu 72h. Jest to czas na podjęcie odpowiednich działań.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych IOD

Stała profesjonalna obsługa i delegowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych spoczywających na Administratorze

Audyt e-sklepu

Większość sklepów internetowych nie spełnia wymogów. Warto uchronić się przed karami i roszczeniami klientów.

Analiza ryzyka bezpieczeństwa danych

W oparciu o dane zebrane w ramach audytu otwarcia przeprowadzamy analizę ryzyka, niezbędną przy zarządzaniu ryzykiem zgodnie z RODO.

Kontakt

Tel: 507_670_595

E-mail: kontakt @ audyt-sowa.pl