INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Wsparcie i bezpieczeństwo przez cały rok

Data Protection Officer (DPO)

Przykładowa propozycja wyceny:

 

Zgodnie z RODO możemy pełnić w Państwa podmiocie funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD)/ w ramach outsourcingu.

Zalety powołania inspektora:

 • stała profesjonalna obsługa i delegowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych spoczywających na Administratorze
 • reprezentowanie Administratora Danych w czasie kontroli Urządu Ochrony Danych Osobowych (obecnie GIODO)
 • zwiększenie bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w Państwa podmiocie
 • przeszkalanie nowych pracowników z aktualnie obowiązujących przepisów ochrony danych
 • zewnętrzny punkt kontaktowy inspektora ochrony danych (obsługa skarg, pytań i wniosków interesantów)
 • brak konieczności zatrudniania nowego pracownika
 • Systematyczne audyty
 • Zwiększenie prestiżu Państwa firmy i większe zaufanie klientów.

Zakres obowiązków IOD/DPO:

 1. Informowanie administratora, oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy rozporządzenia (RODO) oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 2. Monitorowanie przestrzegania przepisów krajowych, rozporządzenia, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 3. Podejmowanie działań zwiększających świadomość pracowników przetwarzających poprzez szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania;
 4. Prowadzenie okresowych przeglądów stanu zabezpieczenia danych osobowych, audytów i przedstawianie ich wyników administratorowi danych osobowych;
 5. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania;
 6. Współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
 7. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego (PUODO) w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 8. W przypadku incydentu związanego z naruszeniem ochrony danych osobowych pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy rozporządzenia (RODO);
 9. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 10. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dot. ochrony danych osobowych dla administratora danych;
 11. Prowadzenie spraw związanych z incydentami, w przypadku ich wystąpienia;
 12. Dokonywanie oceny i szacowania ryzyka celem zastosowania skutecznych metod organizacyjnych i technicznych dla właściwej ochrony danych osobowych u administratora danych osobowych, a w przypadku potrzeby oceny skutków naruszenia ochrony danych osobowych;

Wizyta specjalisty w lokalizacji (konsultacje lub szkolenie)  – Powyżej odległości 50 km od kancelarii w (Kórniku) zostaje doliczony koszt dojazdu – 0,84 zł za km.

Powyższe zestawienie ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

Kontakt

Piotr Sowa – specjalista ds. ochrony danych osobowych

Tel. 507_670_595

E-mail: inspektor @ audyt-sowa.pl

Kompetencje:

 • Certyfikat Kompetencji Inspektora Ochrony Danych Osobowych (2017r.)
 • Certyfikat Kompetencji ABI z zakresu znajomości procedur i technik kontroli przeprowadzanych przez GIODO (2017r.)
 • Certyfikat Inspektora Kontroli Wewnętrznej Systemu Ochrony Danych Osobowych (2015r.)
 • Certyfikat Administratora Bezpieczeństwa Informacji (2015r.)
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych” (2018)