Informacje o przetwarzaniu Państwa danych w związku ze składanym zapytaniem ofertowym.

 

1. Kto przetwarza Państwa dane?
Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest IGNATUS ASC z siedzibą w Stargardzie, ul. M. Konopnickiej 31B/2, 73-110 Stargard.

2. Jak się z nami skontaktować?
Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email kontakt @ audyt-sowa.pl lub pisemnie na adres siedziby.

3. W jakim celu zbieramy Państwa dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania ofertowego dokonanego za pośrednictwem udostępnionego formularza.

4. Na jakiej podstawie?
Są dwie podstawy prawne. Pierwsza wiąże się z niezbędnością przetwarzania dla świadczenia usługi przy wykorzystaniu niniejszego formularza (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Drugą podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu oferty administratora w związku z wyrażoną zgodą marketingową.

5. Komu będą udostępniane dane?
Podane dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotowi świadczącemu usługi informatyczne (hosting).

6. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Podane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie komunikacji marketingowej (wykonanie połączenia telefonicznego, przesłania wiadomości e-mai) do czasu wycofania wyrażonej zgody na tę komunikację. Dane, zebrane poprzez formularz będą przetwarzane (głównie archiwizowane) do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Niezależnie od powyższego dane nie bedą przetwarzane dłużej niż przez okres 1 roku od daty wypełnienia i przesłania formularza. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

7. Jakie przysługują Państwu prawa?
Każdą z wyrażonych zgód na komunikację marketingową (wykonanie połączenia telefonicznego, przesłania wiadomości e-mai) można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Czy powyższy komunikat jest dla Państwa czytelny?

Jeżeli jakieś sformułowanie wydaje się Państwu niejasne, lub mają Państwo wątpliwości na temat przetwarzania danych osobowych zachęcamy do kontaktu meilowego.